Al gehoord van Krekel?
Krekel is een gloednieuwe organisatie die het MKB alle expertise biedt voor het succesvol ontwikkelen van New Business. De vernieuwende aanpak van Krekel levert de kortste route naar resultaat. Nieuwsgierig geworden? Lees verder
Krekel schema Krekel factsheet
Professional Partners
Kennispartners In contact met Krekel
New Business Development
 • activiteiten die te maken hebben met meervoudige waardecreatie en het realiseren van nieuwe zakelijke kansen
 • innovatie en vernieuwing gericht op product- of dienstontwikkeling, nieuwe business modellen en marketing voor start-ups en spin-offs
 • ondersteuning bij het opsporen en ontdekken van nieuwe kansen
New Business Improvement
 • beoordelen en door-ontwikkelen van diverse scenario’s voor versnelde productontwikkeling en marktintroductie
 • procesverbetering en begeleiding volgens kwaliteitsprincipes van kaizen en lean six sigma
New Business Culture
 • creëren van een innovatieve organisatiecultuur, het aanwakkeren van creativiteit en inspiratie
 • verankeren van strategie en cultuur in het gedrag van medewerkers en leidinggevende
Het Krekel schema
Kennispartner nieuwe
business
modellen
Kennispartner Circulaire
Economie
Kennispartner onderwijs
Kennispartner innovatie-
centrum
 • meervoudige waardecreatie, altijd de juiste expertise
 • opsporen en realiseren van nieuwe zakelijke kansen
 • verbeteren van bedrijfsprocessen
 • kennis- en databank new business development
 • een aanspreekpunt, een factuur, overzichtelijke kosten
Professional
Partner
Professional
Partner
Professional
Partner
Professional
Partner
Professional
Partner
Krekel factsheet
1 | 2

De laatste jaren heeft er een marktverandering plaatsgevonden. Door factoren als economische druk, mediadruk, vernieuwde bedrijfsmodellen, ecologische regels en globalisering is het MKB genoodzaakt om te innoveren. Het besef van deze noodzaak is er bij een groot deel van het MKB wel. Maar uit onderzoek blijkt dat 51% moeite heeft met het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten en dat innovatie als een te grote uitdaging wordt gezien. Krekel verkleint de stap naar vernieuwing door een laagdrempelige verbinding te vormen tussen het MKB en innovatie.

Krekel is een jonge organisatie die het MKB alle expertise biedt in New Business Development. Daarbij is nadrukkelijk aandacht voor een innovatieve en adaptieve Business Culture; de voorwaarde voor een toekomstbestendige onderneming! De vernieuwende aanpak van Krekel levert de kortste route naar resultaat. Zowel bij het ontwikkelen van nieuwe business als bij het verbeteren van de bestaande. Krekel biedt meervoudige waardecreatie door de juiste expertise te leveren tegen overzichtelijke kosten.

Een flinke stap richting de toekomst
Krekel is een flexibel en kwalitatief hoogstaand netwerk van professionals. De lijnen zijn kort en direct. De professionals verbinden zich in persoon aan Krekel; ze zijn niet in vaste dienst. Ze hebben een eigen bedrijf en hierin schuilt de kracht van de professionals. Het zijn gevestigde namen die hun sporen verdiend hebben in het werkveld van Business Development en het kwaliteitsniveau van Krekel kunnen garanderen. De professionals worden in hun werk ondersteund door veelbelovende junior consultants die zich tijdelijk aan Krekel hebben verbonden.

Volgende pagina

Op basis van de klantvraag selecteert Krekel precies die expertise uit zijn netwerk die nodig is om het gewenste resultaat te bereiken. Krekel kiest daarmee zelf ook voor een innovatieve manier van werken. Bij Krekel dus geen bureaucratische processen en torenhoge overhead. Tel hier de passie en resultaatgericht- heid bij op en het MKB zet via Krekel een flinke stap richting de toekomst.

Behalve met professional partners, werkt Krekel ook nauw samen met onafhankelijke kennispartners. Door deze samenwerking realiseert Krekel een actieve, hoogwaardige kennisuitwisseling binnen het netwerk én met klanten.

Plezier in wat we doen!

De werkwijze van Krekel leidt niet alleen tot verrassende inzichten en resultaten voor MKB ondernemers, maar is ook interessant gebleken voor de betrokken professionals. De opdrachten zijn voor hen boeiend vanwege de inhoud en de multidisciplinaire aanpak, terwijl de onderlinge samenwerking tussen mensen met uiteenlopende kennis en ervaring voor een inspirerende werkomgeving zorgt. Krekel gaat projecten allereerst aan met de instelling die overal aan de basis zou moeten staan: plezier hebben in wat we doen!

Krekel heeft werklocaties in Oss, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Nijmegen en rekent de regio Oost- Brabant tot zijn werkveld.

Vorige pagina
Professional Partners
Karel Jan van Kesteren
Karel Jan van Kesteren

New business development is waarde creëren voor klanten vanuit visie en ambitie. Met de aanpak van Krekel brengen we processen snel in beweging en vinden adviezen doeltreffend hun weg. Zo creëren we unieke kansen die we samen met de opdrachtgever verzilveren.

Margo Elemans

Ondernemingen hebben behoefte aan innovatieve ideeën en willen de slaagkans van hun innovaties vergroten. Een gedragen visie, betrokken leiderschap en enthousiaste teams die vanuit eigenaarschap zorgen voor verbreding van succes, zijn daarbij van belang. Vanuit die overtuiging help ik organisaties bij cultuurvraagstukken en het succesvol doorlopen van veranderingstrajecten.

Oscar Roelofs

Ontwikkelingen komen en gaan in hoog tempo. Klanten schakelen vaker en sneller. Stil staan is geen optie. In beweging komen wél maar dan graag in de juiste richting, in het juiste spoor, in het goede tempo, met de juiste partners  en op het goede moment. Door het inzetten van de juiste competenties het verschil maken: creativiteit, ondernemerschap en communicatiekracht. Vanuit Krekel realiseren wij samen met u hét verschil.

Paul Jansen

Ondernemen betekent in actie komen, zijn en blijven. Om dat succesvol in te vullen, zul je je continue af moeten vragen; welke behoefte vervul ik met mijn acties ? Tegenwoordig hoef je dat, meer dan in het verleden, gelukkig niet meer alleen te doen. Gebruik je eigen keten en netwerk om tot een waardepropositie te komen, maar ook voor de ondersteuning die je daarvoor kunt organiseren. Het Krekel netwerk speelt juist daarop in. 

Robert Wit

Voor ondernemers zijn focus, discipline en durf kernbegrippen. Weet je die te combineren dan kom je verder. Maar waar begin je? Het bedenken, ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe producten en concepten zijn dagelijkse activiteiten van de Krekel Professionals.

Marjo de Louw

Succesvol ontwikkelen en veranderen, is met elkaar leren en van elkaar leren. Het besef van urgentie verhogen. De toekomst verbeelden. Verhalen vertellen. Symbolen gebruiken. Kernwaarden benoemen. Een nieuwe taal introduceren. Zeggen waar het op staat. Kortom, allereerst in eigen huis: communiceren.

Margo Elemans Oscar Roelofs Paul Jansen Robert Wit Marjo de Louw
Kennispartners
Crowd Capital Brabant
Crowd Capital Brabant

Crowd Capital Brabant brengt ondernemers, financiers en investeerders bij elkaar in één platform. Dichtbij, vanuit de gedachte ‘Ons kent Ons’, bundelen we kennis en kapitaal en ontzorgen we alle partijen. Een kort en slagvaardig traject met duurzame totaaloplossingen, dat is waar Crowd Capital Brabant voor staat. Transparant, doordacht en betrouwbaar. Wij zijn er klaar voor om, samen met u en alle partners, een ecosysteem te bouwen van MKB-ondernemers die elkaar bijstaan in het realiseren van ambities! Van ondernemers, voor ondernemers!

Stichting Circulaire Economie

De Stichting Circulaire Economie bouwt aan RealiCE, een innovatieplatform, samengesteld uit ondernemers, onderwijs en overheid, dat aanjager wil zijn van circulaire economie, rondom interieur, (ge)bouwen, installaties, facilities en mobiliteit. Doel van het innovatie platform is het bundelen van krachten rond het beantwoorden van actuele vragen uit de markt, met betrekking tot circulaire economie, door samen met participanten en experts, in multidisciplinaire en cross-sectorale teams, te werken aan oplossingen in taal en tools.

Wonderlab

In Wonderlab worden nieuwe en slimme concepten en producten bedacht, ontwikkeld en gemaakt. Dit doen we door design, techniek en business slim te combineren. Dit doen we samen met starters en ondernemers. Het liefst zoveel mogelijk lokaal ‘Made@Strijp-S’.

Stichting Circulaire Economie Wonderlab
In contact met Krekel

Laat hier uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.